اهداف

 تیم ما با اتکا به تجربه 30ساله مدیران ­و کارکنان خود در سال 1392 تاسیس و به صورت تخصصی شروع به فعالیت نمود. طراحی و تولید صندلی همایش نیاز به دانش­، تجربه و تیم کار آزموده دارد، تجربه ما ذره ­ای از دریا بوده، پس تلاش کرده و بیشتر خواهیم آموخت. تیم باتجربه و تازه نفسی هستیم و معتقدیم آینده بر خلاف گذشته قابل تغییر است و بهترین روش برای پیش بینی آینده ساختن آن است. تلاش تیم ما صداقت در گفتار، رفتار و کردار بوده و برای تحقق این منظور هر روز سخت تلاش میکنیم. وظیفه ما کنترل و نظارت بر کیفیت مستمر مـواد اولیـه و محـصول نهایی بوده و ارتـقا کیفیت، مسئولیت همیشگی تیم ماست. مزیت رقابتی تیم ما طراحی و تولید سفارشی محصول بر اساس ایده ذهنی مشتریان بوده و تبدیل ایده به محصول حاصل دانش ماست. یک محصول پویا ، تهی از گـذشته و بی ­نظر به آینده نیست ، هدف تیم ما ارائه محصول خلاق و متمایز بوده و معتقدیم خلاقیت هرگز تمام نمیشود.

این بهترین چیزی است که ما متخصص آنیم. آن چیزی که ما اعتقاد داریم را ببینید و به تجربه ما اطمینان کنید. امیدواریم شایسته اعتماد شما باشیم

VISION

Our team was founded in 2014 and started working professionally based on the 30-year experience of its managers and employees . Designing and producing conference chairs requires knowledge, experience and an experienced work team. We are an experienced and fresh team, and we believe that the future can be changed unlike the past, and the best way to predict the .future is to make it. The effort of our team is honesty in speech, behavior and actions and we work hard to realize this goal every day. Our task is to control and monitor the continuous quality of raw materials and final products, and quality improvement is the constant .responsibility of our team. The competitive advantage of our team is the custom design and production of the product based on the mental idea of the customers .and turning the idea into a product is the result of our knowledge. A dynamic product is not empty of the past and without regard to the future, the goal of our team is to provide a creative and distinctive product, and we believe that creativity never end.

This is what we specialize in best. See what we believe and trust our experience. We hope to be worthy of your trust

موسسین برند سون