صندلی VIP مدل (7V-630)

صندلی وی آی پی مدل (7V-630)

یک صندلی انحصاری VIP است که به‌ ویژه برای ارائه حداکثر راحتی و عملکرد در سالنهای VIP و ردیف اول کلیه سالنها طراحی شده است. این صندلیها با کفی ثابت بوده و ابعاد صندلی به خصوص کفی از صندلیهای معمولی بزرگتر بوده تا راحتی بیشتری داشته باشد. همچنین میتوان آپشنهای دیگری مانند سوکت شارژ موبایل ، شارژ وایرلس ، چراغ مطالعه ، کنسول پذیرایی و … به صندلیها اضافه کرد.