محصول سفارشی مدل (7P-45)

محصول سفارشی مدل (7P-10)

این محصولات به صورت کاملا سفارشی بنا بر نظر شما مشتری عزیز ساخته شده و یا قرار است که ساخته شود . لذا ما در مبلمان سینمایی سون SEVEN  مشتاقیم نظرات شما را برای طراحی و  ساخت محصولات جدید بشنویم و صمیمانه با آغوشی باز پذیرای ایده های شما خواهیم بود.